Onze unieke
aanpak

Werken met het héle plaatje

Ken je die van het topje en de ijsberg? Het topje is 20 procent van de ijsberg. De andere 80 procent zit onder water en zie je niet. Dat topje is het probleem waar je cliënt mee komt. Rico is gepakt voor winkeldiefstal, Melissa spijbelt elke dinsdag, Jayden blowt meer dan alleen zijn zakgeld weg – topjes van de ijsberg. Zulke problemen kun je misschien oplossen, maar zonder de berg eronder te zien komen ze geheid terug.

Die 80 procent in beeld krijgen

Waaruit die 80 procent van de berg bestaat, dát wil een systemisch werkend team weten. Want in dat leeuwendeel zitten zowel de risicofactoren die het probleem veroorzaken als de positieve krachten die je cliënt en zijn of haar gezin weer op een beter spoor krijgen.

Risicofactoren kunnen een drinkende vader zijn, een alleenstaande moeder met burn-out, een oom die zijn handen niet thuis houdt.

Positieve krachten kunnen een kordate grootmoeder zijn, een sportcoach die op meer dan balgevoel alleen let, een hartsvriendin uit een stabiel gezin. Of een interesse in schaken, een toekomstdroom, de liefde voor de hond van de buren.

Een systemisch werkend team haalt beide boven water. Kun je de risicofactoren kleiner maken door de positieve krachten rondom je cliënt te mobiliseren? Ja, dat kan zeker! 
Hoe je dat doet, leer je in de Metsys-training.


"Hier komt een hele lange quote. Hier komt een hele lange quote. Hier komt een hele lange quote."

"Als professionals hebben we geleerd om vooral onze analytische vermogens in te zetten. Je gaat denken in oorzaak en gevolg. In onze systemische aanpak bestudeer je situaties zoals ze zich voordoen; je ontdekt gelaagdheid in de werkelijkheid; een fenomenologische aanpak."

Systemische
aanpak
Werken met het héle plaatje

Ken je die van het topje en de ijsberg? Het topje is 20 procent van de ijsberg. De andere 80 procent zit onder water en zie je niet. Dat topje is het probleem waar je cliënt mee komt. Rico is gepakt voor winkeldiefstal, Melissa spijbelt elke dinsdag, Jayden blowt meer dan alleen zijn zakgeld weg – topjes van de ijsberg. Zulke problemen kun je misschien oplossen, maar zonder de berg eronder te zien komen ze geheid terug.

Die 80 procent in beeld krijgen
Waaruit die 80 procent van de berg bestaat, dát wil een systemisch werkend team weten. Want in dat leeuwendeel zitten zowel de risicofactoren die het probleem veroorzaken als de positieve krachten die je cliënt en zijn of haar gezin weer op een beter spoor krijgen.

Risicofactoren kunnen een drinkende vader zijn, een alleenstaande moeder met burn-out, een oom die zijn handen niet thuis houdt.

Positieve krachten kunnen een kordate grootmoeder zijn, een sportcoach die op meer dan balgevoel alleen let, een hartsvriendin uit een stabiel gezin. Of een interesse in schaken, een toekomstdroom, de liefde voor de hond van de buren. 

Een systemisch werkend team haalt beide boven water. Kun je de risicofactoren kleiner maken door de positieve krachten rondom je cliënt te mobiliseren? Ja, dat kan zeker! 
Hoe je dat doet, leer je in de Metsys-training.

"Als professionals hebben we geleerd om vooral onze analytische vermogens in te zetten. Je gaat denken in oorzaak en gevolg. In onze systemische aanpak bestudeer je situaties zoals ze zich voordoen; je ontdekt gelaagdheid in de werkelijkheid; een fenomenologische aanpak."

"Als professionals hebben we geleerd om vooral onze analytische vermogens in te zetten. Je gaat denken in oorzaak en gevolg. In onze systemische aanpak bestudeer je situaties zoals ze zich voordoen; je ontdekt gelaagdheid in de werkelijkheid; een fenomenologische aanpak."

“Wat er boven komt als je dóórvraagt, dat is interessant. Daar kun je wat mee, systemisch gezien. Neem Rico, gepakt voor winkeldiefstal. Na doorvragen blijken er thuis financiële zorgen zijn; er is geen geld voor schoolspullen of kleding. Het gezin zit in de schuldhulpverlening. Je kunt Rico en zijn ouders helpen met een Metsys-vraag als: wat zou je graag weer willen doen wat nu niet lukt? Als dan blijkt dat ze altijd verjaardagsfeestjes afzeggen omdat ze geen cadeaus kunnen betalen, bedenk je samen alternatieven. Dan verzint een gezin bijvoorbeeld een ‘ik kom voor je koken’-bon. 

Of Sacha, die tot ’s avonds laat op straat rondhangt. Ze is vaker weg dan dat ze thuis is bij haar moeder en jongere zus. Waarom? Omdat het thuis nooit gezellig is, zegt Sacha. En als je het Sacha’s moeder vraagt, beaamt die dat – ze heeft sinds haar scheiding teveel zorgen om gezellig te zijn. Maar ze zegt ook: ja, ooit was de sfeer wél goed. Een Metsys-vraag is dan: hoe breng je die warmte weer terug? Kun je bijvoorbeeld als gezin afspreken dat iedereen ’s avonds samen aan tafel eet en elkaar vraagt: hoe was je dag?”

"Wat er boven komt al je dóórvraagt, dat is interessant."

Nelleke Groenewegen
Stichting Jeugdinterventies

"Hier moet nog een quote komen van Nelleke, hier moet nog een"

Nelleke Groenewegen 
Stichting Jeugdinterventies

“Wat er boven komt als je dóórvraagt, dat is interessant. Daar kun je wat mee, systemisch gezien. Neem Rico, gepakt voor winkeldiefstal. Na doorvragen blijken er thuis financiële zorgen zijn; er is geen geld voor schoolspullen of kleding. Het gezin zit in de schuldhulpverlening. Je kunt Rico en zijn ouders helpen met een Metsys-vraag als: wat zou je graag weer willen doen wat nu niet lukt? Als dan blijkt dat ze altijd verjaardagsfeestjes afzeggen omdat ze geen cadeaus kunnen betalen, bedenk je samen alternatieven. Dan verzint een gezin bijvoorbeeld een ‘ik kom voor je koken’-bon. 

Of Sacha, die tot ’s avonds laat op straat rondhangt. Ze is vaker weg dan dat ze thuis is bij haar moeder en jongere zus. Waarom? Omdat het thuis nooit gezellig is, zegt Sacha. En als je het Sacha’s moeder vraagt, beaamt die dat – ze heeft sinds haar scheiding teveel zorgen om gezellig te zijn. Maar ze zegt ook: ja, ooit was de sfeer wél goed. Een Metsys-vraag is dan: hoe breng je die warmte weer terug? Kun je bijvoorbeeld als gezin afspreken dat iedereen ’s avonds samen aan tafel eet en elkaar vraagt: hoe was je dag?”

“Wat er boven komt als je dóórvraagt, dat is interessant. Daar kun je wat mee, systemisch gezien. Neem Rico, gepakt voor winkeldiefstal. Na doorvragen blijken er thuis financiële zorgen zijn; er is geen geld voor schoolspullen of kleding. Het gezin zit in de schuldhulpverlening. Je kunt Rico en zijn ouders helpen met een Metsys-vraag als: wat zou je graag weer willen doen wat nu niet lukt? Als dan blijkt dat ze altijd verjaardagsfeestjes afzeggen omdat ze geen cadeaus kunnen betalen, bedenk je samen alternatieven. Dan verzint een gezin bijvoorbeeld een ‘ik kom voor je koken’-bon. 

Of Sacha, die tot ’s avonds laat op straat rondhangt. Ze is vaker weg dan dat ze thuis is bij haar moeder en jongere zus. Waarom? Omdat het thuis nooit gezellig is, zegt Sacha. En als je het Sacha’s moeder vraagt, beaamt die dat – ze heeft sinds haar scheiding teveel zorgen om gezellig te zijn. Maar ze zegt ook: ja, ooit was de sfeer wél goed. Een Metsys-vraag is dan: hoe breng je die warmte weer terug? Kun je bijvoorbeeld als gezin afspreken dat iedereen ’s avonds samen aan tafel eet en elkaar vraagt: hoe was je dag?”

Nelleke Groenewegen 
Stichting Jeugdinterventies

Het systeem van de wijkteams


De ordening in deze afbeelding laat de verschillende niveaus en actoren zien die relevant zijn in de jeugdzorg. Het is opgebouwd vanuit de cliënt: die staat centraal in de ondersteuning en begeleiding. De Metsysaanpak grijpt in op werkzame factoren, die van belang zijn voor een team op dat moment. Centraal staan de professionals die dagelijks met cliënten te maken hebben.

“Wat er boven komt als je dóórvraagt, dat is interessant. Daar kun je wat mee, systemisch gezien. Neem Rico, gepakt voor winkeldiefstal. Na doorvragen blijken er thuis financiële zorgen zijn; er is geen geld voor schoolspullen of kleding. Het gezin zit in de schuldhulpverlening. Je kunt Rico en zijn ouders helpen met een Metsys-vraag als: wat zou je graag weer willen doen wat nu niet lukt? Als dan blijkt dat ze altijd verjaardagsfeestjes afzeggen omdat ze geen cadeaus kunnen betalen, bedenk je samen alternatieven. Dan verzint een gezin bijvoorbeeld een ‘ik kom voor je koken’-bon. 

Of Sacha, die tot ’s avonds laat op straat rondhangt. Ze is vaker weg dan dat ze thuis is bij haar moeder en jongere zus. Waarom? Omdat het thuis nooit gezellig is, zegt Sacha. En als je het Sacha’s moeder vraagt, beaamt die dat – ze heeft sinds haar scheiding teveel zorgen om gezellig te zijn. Maar ze zegt ook: ja, ooit was de sfeer wél goed. Een Metsys-vraag is dan: hoe breng je die warmte weer terug? Kun je bijvoorbeeld als gezin afspreken dat iedereen ’s avonds samen aan tafel eet en elkaar vraagt: hoe was je dag?”

"Wat er boven komt al je dóórvraagt, dat is interessant."

Nelleke Groenewegen
Stichting Jeugdinterventies

"Wat er boven komt al je dóórvraagt, dat is interessant."

Nelleke Groenewegen 
Stichting Jeugdinterventies

“Wat er boven komt als je dóórvraagt, dat is interessant. Daar kun je wat mee, systemisch gezien. Neem Rico, gepakt voor winkeldiefstal. Na doorvragen blijken er thuis financiële zorgen zijn; er is geen geld voor schoolspullen of kleding. Het gezin zit in de schuldhulpverlening. Je kunt Rico en zijn ouders helpen met een Metsys-vraag als: wat zou je graag weer willen doen wat nu niet lukt? Als dan blijkt dat ze altijd verjaardagsfeestjes afzeggen omdat ze geen cadeaus kunnen betalen, bedenk je samen alternatieven. Dan verzint een gezin bijvoorbeeld een ‘ik kom voor je koken’-bon. 

Of Sacha, die tot ’s avonds laat op straat rondhangt. Ze is vaker weg dan dat ze thuis is bij haar moeder en jongere zus. Waarom? Omdat het thuis nooit gezellig is, zegt Sacha. En als je het Sacha’s moeder vraagt, beaamt die dat – ze heeft sinds haar scheiding teveel zorgen om gezellig te zijn. Maar ze zegt ook: ja, ooit was de sfeer wél goed. Een Metsys-vraag is dan: hoe breng je die warmte weer terug? Kun je bijvoorbeeld als gezin afspreken dat iedereen ’s avonds samen aan tafel eet en elkaar vraagt: hoe was je dag?”

Het systeem van de wijkteams


De ordening in deze afbeelding laat de verschillende niveaus en actoren zien die relevant zijn in de jeugdzorg. Het is opgebouwd vanuit de cliënt: die staat centraal in de ondersteuning en begeleiding. De Metsysaanpak grijpt in op werkzame factoren, die van belang zijn voor een team op dat moment. Centraal staan de professionals die dagelijks met cliënten te maken hebben.

Implementatie


Het creëren van een andere werkwijze is niet eenvoudig gezien de vele betrokkenen en tegenstrijdige belangen. Onze aanpak gaat uit van een realistische planning, steun en toewijding op bestuurlijk en operationeel niveau. Voor, tijdens en na afloop van de implementatie.

Niet uitrollen, maar maatwerk

Een succesvolle werkwijze is niet 1 op 1 te vertalen naar nieuwe omgevingen, cliëntgroepen en contexten. De Metsys aanpak biedt daarom maatwerk op twee niveaus. We maken de aanpak passend voor de behoeften van een specifieke groep mensen, een specifiek team in een specifieke gemeente. We passen de aanpak in een organisatorische context. Dit betekent wij samenwerken met een organisatie om de implementatie zo te vertalen dat we samen structurele veranderingen realiseren.

Monitoring en procesevaluatie

Het team en wij als ontwikkelaars verzamelen informatie over wat goed gaat en wat beter kan. Dat levert kennis waarmee we de uitvoering verbeteren. Tot slot: de borging. Door de jaarlijkse onderhoudsactiviteiten zorgen we er samen voor dat de ontwikkeling niet stil staan maar door blijft gaan. Voor borging is het belangrijk dat er wordt nagedacht over de doorwerking van resultaten (wie doet iets, met wat en wanneer?).

Verkennen

 • Behoeften teams en organisatie
 • Verhelderen kernelementen van de aanpak
 • Beïnvloedende factoren in kaart
 • Hoe past het in elkaar (fit)
 • Bewustwording

Inrichten

 • Hulpbronnen op orde (tijd, geld, mandaat)
 • Voorbereiden organisatie
 • Voorbereiden medewerkers
 • Beïnvloedende factoren in stelling (trainen, ondersteuning organiseren, leiderschap)

Startende implementatie

 • Nieuwe competenties toepassen, organisatorische aanpassingen in werking
 • Stevig leiderschap / managen van de verandering
 • Datagestuurd werken in gebruik
 • Initiëren van verbeter-cycli

Volledige implementatie

 • Monitoren en managen van de beïnvloedende sets van factoren (competenties, organisatie, leiderschap)
 • Kwalitatief goede uitvoering bereiken en benchmarken uitkomsten cliënten en implementatie (intern/extern)

 • ‘On going’ verbetering van kwaliteit en uitkomsten

Meer lezen over de Metsys-aanpak voor wijkteams?

Wij zijn allemaal werkzaam bij onze eigen organisaties en dus te vinden via de bezoekadressen van Stichting Jeugdinterventies, P.I. Research en MST Nederland

Copyright© 2021 Metsys.
Alle rechten voorbehouden.

Meer lezen over de Metsys-aanpak voor wijkteams?

Meer lezen over de Metsys-aanpak voor wijkteams?

Wij zijn allemaal werkzaam bij onze eigen organisaties en dus te vinden via de bezoekadressen van Stichting Jeugdinterventies, P.I. Research en MST Nederland

Copyright© 2021 Metsys.
Alle rechten voorbehouden.

Terugbelverzoek maken